Borç Ödeme
Temizle
Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel verilerin Korunması Kanunu'nunda belirtilen ,kişi veya kurumların temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bilgilere erişimini kısıtmalamak amacıyla borç sorgulama ve ödeme ekranında doğum/kuruluş tarihi zorunlu hale getirilmiştir. Borç ödeme ekranına girişte kurumumuz kayıtlarında yer alan bilgiler kabul edilmektedir.

DönemSon TarihTür AdıTahakkukGecikmeGenel Toplam
Kayıt Bulunamadı!!!